Przewodnik po zabytkowych kościołach Gminy Olszanka

Fundacja „Dla Dziedzictwa” w partnerstwie z Towarzystwem Kobiet Wiejskich w Pogorzeli wydała przewodnik po zabytkowych kościołach Gminy Olszanka w powiecie brzeskim, w województwie opolskim. Zdjęcia tych wyjątkowych obiektów wykonał Sławomir Mielnik. Wszystkie te świątynie leżą na tzw. Szkaku Polichromii Brzeskich, który niestety, nadal jest tylko teoretycznym wytworem internetowym, gdyż w większości tych kościołów cenne, gotyckie polichromie znajdują się nadal pod tynkiem i czekają na odkrycie i konserwację. Nasza Fundacja chce zaangażować się w urzeczywistnienie marzenia o stworzeniu Szlaku Polichromii Brzeskich z pełną infrastrukturą turystyczną. Pierwszym punktem będzie wpisanie kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach (sąsiednia Gmina Skarbimierz) na prezydencką listę Pomników Historii, co będzie kołem zamachowym całego przedsięwzięcia.