Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu to ważny przystanek na Szlaku Zabytków Techniki w województwie świętokrzyskim. Ten ponad 200-letni obiekt jest unikatowym w skali europejskiej zabytkiem techniki z zachowanym pełnym cyklem walcowania blachy i wytwarzania z nich narzędzi gospodarczych. Zabytkowy park maszynowy, stare technologie oraz kształt architektoniczny są niepowtarzalne i jedyne tego rodzaju w Europie. Obiekt leży na szlaku Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który zaczyna się od zabytkowej huty i odlewni w Chlewiskach biegnie przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi, zabytkową kuźnię wodną w Starej Kuźnicy, Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi a kończy na Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu.

Warto dodać, że Maleniec w sposób szczególny związany jest z Julianem Tuwimem (1894-1953). Ten polski poeta żydowskiego pochodzenia często bywał na spotkaniach literackich u Leopolda Staffa (1878-1957) w pobliskiej Rudzie Malenieckiej – w Ichtiologicznej Stacji Doświadczalnej kierowanej przez Franciszka Staffa, brata poety Leopolda. Tuwim był zafascynowany twórczością Staffa, czołowego poety Młodej Polski. Zadebiutował w 1911 r. przekładem na esperanto jego wierszy. W Rudzie Malenieckiej Tuwim uwierzył w swój talent literacki. To tutaj zrozumiał, że jego przeznaczeniem jest poezja.