Noc Kościołów w diecezji opolskiej

noc kosciolow-350W piątek 24 maja br. wieczorem wybrane kościoły i kaplice otworzą swoje drzwi dla mieszkańców Opola, Nysy i Raciborza. Wezmą w ten sposób udział w międzynarodowym projekcie Noc Kościołów, którego pilotażowa diecezjalna edycja odbyła się w ubiegłym roku w Nysie. Projekt ten jest jednym z owoców współpracy diecezji opolskiej z diecezją ołomuniecką, realizowanej na mocy umowy partnerskiej podpisanej w 2012 r. Międzynarodowe motto tegorocznej edycji Nocy Kościołów zaczerpnięte z Księgi Zachariasza brzmi: „Nie będzie to dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno” (14,7). Zapraszamy mieszkańców wymienionych miast – i nie tylko – do wieczornych spacerów i zatrzymania się w świątyniach i kaplicach, do modlitwy, zadumy i spotkania z duszpasterzami, do wysłuchania koncertów i ciekawych prelekcji, do zajrzenia w miejsca na co dzień niedostępne. Być może tego wieczoru, który – w myśl motta – nawiązuje do dnia wywyższenia Jerozolimy, kiedy „Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię” (por. Za 14,9), będziemy mogli wspólnie odkryć bliskość Pana i Jego światło, które rozprasza ciemności naszego życia.

Każdy uczestnik Nocy Kościołów otrzyma w kościele lub kaplicy, do której uda się najpierw, tzw. Paszport Pielgrzyma z programem oraz miejscem na zbieranie pieczątek potwierdzających obecność w kolejnych kościołach i kaplicach. Zebrawszy odpowiednią ilość pieczątek może w dowolnym z tych miejsc otrzymać Certyfikat Nocy Kościołów, jako pamiątkę udziału w tym wydarzeniu.

Drodzy Diecezjanie!

Dzieląc radość z duszpasterskiej współpracy diecezji opolskiej i ołomunieckiej, kieruję słowa uznania i moje pasterskie błogosławieństwo wszystkim, którzy uczestniczą w przygotowaniu kolejnej edycji międzynarodowego projektu „Noc kościołów” w obu diecezjach. Cieszy mnie fakt, iż w tym roku wydarzenie to będzie przeżywane już w trzech miastach naszej diecezji: w Opolu, Nysie i Raciborzu.

Tegorocznej Nocy Kościołów towarzyszyć będzie motto, pochodzące z Księgi Proroka Zachariasza: „Nie będzie to dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno”. Życzę wszystkim, którzy wybiorą się w piątkowy wieczór na duchowy spacer po świątyniach i innych ciekawych miejscach, by to wyjątkowe, nocne nawiedzenie kościołów, wspólna modlitwa, rozważanie Słowa Bożego i liturgia pomogły odnowić ich osobistą więź z Bogiem oraz doświadczyć Kościoła, jako wspólnoty ludzi obdarowanych udziałem w życiu Bożym i mogących czerpać z Jego łaski. Ufam, że nasze wspólne trwanie przed Panem „we dnie i w nocy” posłuży duchowemu dobru wiernych i rozbudzi w nas nadzieję spotkania z Nim owego dnia, w którym „wieczorną porą będzie jasno” światłością przychodzącego Pana.

Szczęść Boże!

† Andrzej Czaja

biskup opolski