Konkurs dla właścicieli obiektów zabytkowych!

Do 5 lutego br. można nadsyłać zgłoszenia do prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany” – edycja 2013.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów. Sekretariat konkursu prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Niestety oprócz prestiżu w konkursie nie ma nagród pieniężnych.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:
a. Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu.
b. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).
c. Adaptacja obiektów zabytkowych.
d. Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane.
e. Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową oraz procedurą oceny zgłoszeń:
regulamin konkursu.pdf
karta zgłoszeniowa.doc
procedura oceny zgłoszeń.pdf