Skansen – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

Położone w Tokarni koło Chęcin przy głównej drodze z Kielc do Krakowa Muzeum Wsi Kieleckiej jest jednym z największych skansenów w Polsce. Leży na oznakowanym Szlaku Architektury Drewnianej woj. świętokrzyskiego.

Muzeum dzieli się na kilka sektorów: świętokrzyski, dworsko-folwarczny, wyżynny, lessowy i budownictwa małomiasteczkowego. W skansenie można podziwiać zabytkowe obiekty budownictwa drewnianego przeniesione z różnych miejscowości regionu świętokrzyskiego, w tym: drewniane chałupy, kryte strzechą zagrody, wiatraki, wiejski kościółek i dworek szlachecki.

Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni powołano w 1976 r., a rok później rozpoczął on swoją działalność. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej. Na terenie o powierzchni 65 ha zgromadzono 38 obiektów, które obrazują układ przestrzenny wsi: kształt zagród, ogrodzenia, małą architekturę. Pejzaż wiejski, zbliżony do tego z XVIII i XIX w. uzupełniony jest obiektami przemysłu wiejskiego, takimi jak wiatraki i kuźnia, budynkami użyteczności publicznej (szkoła, sklep, apteka), zabudowaniami dworsko-folwarcznymi, a także obiektami sakralnymi – takimi jak kościół i kapliczki. Dopełnieniem architektury drewnianej jest wspaniała przyroda i tradycyjne formy zieleni – m.in. przydomowe ogródki, które otaczają poszczególne grupy obiektów i oddzielają je od siebie, a także pola i zagajniki. Wszystkie te elementy wzmagają wrażenie autentyczności.

Ogromny teren przepięknie położony w dolinie Czarnej Nidy sprzyja planom rozwojowym, dlatego też skansen w Tokarni jest stale rozbudowywany. W ostatecznym kształcie muzeum ma liczyć 120 obiektów. W najbliższym czasie planuje się m.in.: rozbudowę ekspozycji sektora małomiasteczkowego, postawienie na terenie muzeum hotelu, sali konferencyjnej oraz przystani kajakowej nad rzeką i amfiteatru.

Polecamy stronę Muzeum