Prace konserwatorskie na zamku w Smoleniu

Władze Gminy Pilica podjęły działania mające na celu zabezpieczenie murów ruin zamku w Smoleniu, z którego roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na urocze Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie oraz ruiny zamku w Ogrodzieńcu.

Zamek w Smoleniu jest jednym z szeregu kazimierzowskich warowni, które leżą na Szlaku Orlich Gniazd. Jeszcze do 2010 r. obiekt był chętnie odwiedzany przez turystów oraz okolicznych mieszkańców przez co zwiększał atrakcyjność regionu na mapie turystycznej. Zły stan murów sprawił, że w 2010 r. ruiny zostały zamknięte dla ruchu turystycznego ze względów bezpieczeństwa.

Władze Gminy Pilica podjęły działania dotyczące oczyszczania terenu wokół zamku, usunięciu połamanych drzew oraz rozpoczęły przygotowania do rekonstrukcji murów i wyeksponowania części gotyckich fragmentów. Gmina zleciła również opracowanie projektów budowlanych w oparciu o materiały koncepcyjne zabezpieczenia ruin otrzymanie od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za pośrednictwem Nadleśnictwa Olkusz. Prace przy obiekcie podzielono na 3 etapy ze względu na kosztowność operacji jak również możliwości zdobycia dofinansowania na te prace.

1. „Zamek w Smoleniu – zabezpieczenie ścian domu zamkowego na podzamczu zachodnim w celu przyszłego udostępnienia dla ruchu turystycznego – etap I”.

2. „Zamek w Smoleniu – zabezpieczenie ścian na podzamczu wschodnim, budowa pomostów pozwalających zwiedzanie zamku górnego oraz udostępnienie turystom wieży zamkowej na zamku górnym – etap II”.

3. „Zagospodarowanie ruin zamku w Smoleniu dla celów turystycznych (wykonanie infrastruktury parku tematycznego historyczno-architektoniczno-przyrodniczego)”.

Na realizację I etapu gmina Pilica dostała dofinansowanie od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawcą robót jest firma RENOVA Sp. z o.o. z Warszawy. Prace rozpoczęły się 21 sierpnia 2012 r. i zakończą się 31 października 2012 r. Na dofinansowanie II etapu złożono wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niestety wobec trudności budżetowych państwa nie przyznano środków na zabezpieczenie ruin zamku w tym zakresie. Gmina rozpoczęła starania o dofinansowanie II etapu w innym źródle. Na dofinansowanie III etapu gmina Pilica podpisała umowę z Województwem Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Priorytet III „Turystyka” z terminem zakończenia rzeczowego realizacji do czerwca 2014 r.”.

Władze Miasta i Gminy Pilica dążą do doprowadzenia zamku w Smoleniu, do stanu świetności jako obiektu zabytkowego w formie trwałej ruiny przed 19 listopada 2017 r. – daty 600-tnej rocznicy koronowania na Królową Polski jako jedynej Polki na polskim tronie III żony Władysława Jagiełły, założycielki miasta Pilica i właścicielki zamku w Smoleniu na przełomie XIV i XV w., Elżbiety Granowskiej. Być może już w niedługim czasie turyści znów będą mogli zwiedzać jeden ze średniowiecznych zamków leżących na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Na podstawie: www.zawiercie.info

 

Zamek w Smoleniu