Kirkut w Cieszowej

Cmentarz żydowski w Cieszowej koło Koszęcina położony jest wśród pól, kilkaset metrów na zachód od miejscowości. Kirkut, wraz z istniejącą do XX w. synagogą, założony został w tej miejscowości w XVII w. Jest on starszy od istniejącej do XX w. synagogi. Dokładna data założenia przez Żydów cmentarza nie jest znana, ze źródeł historycznych wiadomo jednak, że w 1690 r. Żydzi zapłacili w Cieszowej podatek za cmentarz w wysokości 17 śląskich talarów. Pod koniec XIX w. prawie wszyscy Żydzi wyjechali z Cieszowej. Położony z dala od zabudowań mieszkalnych cmentarz uniknął dewastacji podczas II wojny światowej. Do lat 90. XX w. macewy leżały połamane na ziemi, częściowo zarastając. W 2002 r. mieszkańcy Cieszowej oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej uporządkowali teren cmentarza, a kilka najpiękniejszych mace poddano konserwacji – była to inicjatywa lokalnego działacza społecznego Jana Myrcika z Koszęcina.

Na terenie cmentarza znajduje się ok. 60 nagrobków, z których większość pochodzi z XVIII — XIX w. Najstarsza macewa pochodzi z 1780 r. i należy do R. Eljakima Getzes syna R. Natas Nathana. Od strony frontowej istnieją pozostałości po dawnej bramie cmentarnej. Napisy na nagrobkach wykonane są w języku niemieckim i hebrajskim. Obecnie, cmentarz jest częściowo zdewastowany. W sierpniu 2008 r. cmentarz został poważnie uszkodzony po przejściu trąby powietrznej. Większość drzew została przewrócona. Zniszczeniu uległy niektóre macewy. Po tych zdarzeniach teren został częściowo uporządkowany i ogrodzony drewnianym płotem.