Dwupoziomowy kościół w Malni

W niewielkiej miejscowości nieopodal Opola znajduje się niezwykły, bo dwupoziomowy kościół. Świątynia górna, to jednonawowy drewniany obiekt o konstrukcji zrębowej wzniesiony w latach 1801-1804 w Kostowie koło Byczyny i przeniesiony w 1978 r. do Malni. Kościół ten był fundacją barona Antoniego von Strachwitz dla wspólnoty ewangelickiej. Data 1804 widnieje na jednej z belek podtrzymujących chór. Na drugiej znajduje się data 1943 – wówczas to przeprowadzono gruntowny remont świątyni. Kościół został opuszczony w 1965 r. i popadał w ruinę. Nie zachowało się historyczne wyposażenie świątyni. Remont przeprowadzono w latach 1966 – 1968 i w latach 70. XX w. postanowiono przenieść go do parafii katolickiej w Malni pod Opolem. Wówczas też obiekt poddano restauracji wykorzystując do tego tylko dobrze zachowane zabytkowe elementy. Na mocy dekretu biskupa jako patrona kościoła ustanowiono św. Franciszka z Asyżu.

W latach 1976-1978, czyli w czasie przenosin kościoła z Kostowa, wybudowano dolny, współczesny kościół murowany. Bp opolski Alfons Nosol konsekrował go 15 października 1978 r. nadano mu wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego.