Cmentarz żydowski w Kromołowie – jeden z cenniejszych w Polsce

Nekropola mozaistyczna znajdująca się przy ul. Piaskowej 29 w Kromołowie (obecnie dzielnica Zawiercia w woj. śląskim) jest jedną z cenniejszych w Polsce. Na cmentarzu tym zachowało się ok. 920 macew, z których najstarsza pochodzi z 1730 r. Na macewach widnieją typowe zdobienia oraz inskrypcje w języku jidysz, hebrajskim i polskim. Zachował się również dom przedpogrzebowy (wymaga kompleksowego remontu). W 1967 r. cmentarz wpisano do rejestru zabytków województwa śląskiego. W latach 1991-1992 katowicka Gmina Żydowska przeprowadziła prace restauracyjne na cmentarzu, który znajduje się obecnie pod jej opieką.

Obok cmentarza żydowskiego znajduje się pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej. Został on zbudowany 7 września 1926 r.