Drewniane koścółki w Gierałcicach i Wierzbicy Górnej

Szukają Państwo inspiracji, aby wziąć udział w konkursie fotograficznym portalu Fronda.pl? To może drewniany kościół w Gierałcicach? Kościół usytuowany jest w centrum wsi. Wzniesiono go w kilku etapach w konstrukcji zrębowej i sumikowi-łątkowej na ceglanym podmurowaniu, z wieżą w konstrukcji słupowej. Pierwotnie, na miejscu obecnego kościoła znajdowała się kaplica drewniana, rodziny Gierałtowskich. W 1560 r. przejęli ją ewangelicy, a w 1617 r. uzyskała prawa kościoła filialnego. Najprawdopodobniej w tym czasie nastąpiło jej powiększenie. W 1694 r. kościół gruntownie przebudowano dostosowując go do potrzeb liturgii ewangelickiej. W czasie tych prac starano się sprostać postulatom sakralnego budownictwa protestanckiego, tworząc kościół salowy bez wydzielonego prezbiterium z emporami wzdłuż ścian południowej, północnej i zachodniej. Kolejny remont przeprowadzono w 1889 r. Po 1945 r. kościół nadal pozostał w rekach ewangelików i obecnie jest własnością Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie.

W świątyni zachowało się zabytkowe wyposażenie: ołtarz amonowy z XVII w., klasycystyczne organy oraz drewniane epitafia renesansowe i barokowe oraz kartusze herbowe na balustradzie chóru muzycznego. W kościele jest też kilka cennych, kamiennych płyt nagrobnych: Baltazara von Baruth (1680 r.), właściciela Wierzbicy Dolnej i jego żony Heleny; Adama Wacława von Studnitz (1703 r.), właściciela Gierałtowic i jego żony Ewy von Baruth oraz Jana Jerzego von Studnitz (1733 r.) zwieńczona Okiem Opatrzności.

A jak już będziecie Państwo w okolicach Wołczyna, to polecamy wybrać się również do Wierzbicy Górnej, gdzie znajduje się kościół pw. św. Jacka, wybudowany na początku XVIII w., konstrukcji szkieletowej (mur pruski) – jedyny tego typu obiekt w powiecie. Kościół salowy z transeptem i kwadratową wieżą od zachodu, kryty gontem jest obecnie w remoncie. Wewnątrz zachował się późnobarokowy ołtarz ambonowy i empory. Naprawdę warto go zobaczyć!