Zabytkowe wiadukty w Wiśle

Wisła (powiat cieszyński woj. śląskie), to miejscowość uzdrowiskowa spopularyzowana w okresie międzywojennym, kiedy to w 1927 r. zbudowano drogę do Cieszyna, a w latach 1928-1929 doprowadzono linię kolejową z Ustronia oraz w latach 1929-1931 wzniesiono rezydencję wypoczynkową Prezydenta RP Ignacego Mościckiego według projektu arch. Adolfa Szyszko-Bohusza.

Wiadukt w Wiśle Dziechcince kolei Ustroń – Wisła – Głębce zbudowano w 1932 r. według projektu inż. Stanisława Saskiego i Tadeusza Mejera, ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (wojewodą był wówczas dr Michał Grażyński). Wykonawcą, wyłonioną z przetargu, była polska firma „Biuro Inżynierskie Ksawerego Goryanowicza”. Kierownikiem budowy był inż. Stanisław Sawicki Naczelnik Wydziału Budownictwa Kolei Ministerstwa Komunikacji w Warszawie.

Wiadukt o długości 122 m w Wiśle Głębce kolei Ustroń – Wisła – Głębce wybudowano w latach 1931-1933 również według projektu inż. T. Mejera i St. Saskiego ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonawcą projektu była ta sama firma „Biuro Inżynierskie Ksawerego Goryanowicza”, a kierownikiem budowy był inż. Janusz Iłłakowicz.

Wiadukty te są cennymi przykładami międzywojennej architektury inżynieryjnej na Górnym Śląsku. Niestety, zabytki te nie są objęte ochroną prawną.