Cmentarz żydowski w Zawierciu

Kirkut żydowski przy ul. Daszyńskiego 54 w Zawierciu założono na planie wydłużonego prostokąta w 1905 r. Otoczony jest ceglanym murem, w części zachodniej – betonowym. Wejście prowadzi przez metalową bramę stojącą pomiędzy domem przedpogrzebowym i parterowym budynkiem zajmowanym niegdyś przez karawany i służącym za magazyn (obecnie w ruinie). Do dnia dzisiejszego na cmentarzu zachowało się kilkaset macew z reliefowymi przedstawieniami, pochodzącymi z końca XIX w. Pochówki lokowano rzędowo, ustawiając macewy z reguły licem w kierunku szerokiej alei, przecinającej cmentarz na osi północ-południe. Nagrobki nie reprezentują wybitnych walorów artystycznych. Najstarszy zidentyfikowany nagrobek upamiętnia Mosze Jehudę Lejba Jungstera, zmarłego w 1906 r. Na cmentarzu znajdują się również liczne pomniki, stanowiące symboliczne mogiły ofiar Holocaustu. Cmentarz nie jest prawnie chroniony poprzez wpis do rejestru zabytków województwa śląskiego. Stanowi własność miejscowej gminy żydowskiej i jest ogrodzony i zamknięty dla zwiedzających dzięki wsparciu ziomkowstwa Żydów Zagłębiowskich w Nowym Jorku. W jego sąsiedztwie znajduje się cmentarz rzymsko-katolicki założony w 1901 r.