Zapisz się na 10. edycję Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

Małymi krokami zbliża się X. edycja (O)polskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Rywalizacja odbędzie się jak zwykle w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz studenci i dorośli. Zgłoszenia można dokonywać poprzez formularzTest odbędzie się on-line [ZOOM] w dniu 4 marca 2024 r. o godz. 17.00. Następnie, laureaci i uczestnicy zostaną zaproszeni do Opola na uroczyste wręczenie nagród 11 marca o godz. 16.30, które nastąpi w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu.

Patronami tegorocznej edycji będą „Cichociemny” ppłk Maciej Kalenkiewicz ps. „Kotwicz” i mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”. Pierwszy z nich zginął 80 lat temu w bitwie pod Surkontami. Drugi 75 lat temu w Nysie wpadł w ręce funkcjonariuszy UB. Patronom i ich działalności zostanie poświęcona znaczna część pytań – 20.

Ponadto 10 pytań będzie poświęconych ogólnym zagadnieniom dotyczącym powojennej konspiracji niepodległościowej w Polsce oraz Powstaniu Styczniowemu – w związku z trwającą 161. rocznicą tego zrywu. To ciekawe, że wiele spraw łączy powstańców styczniowych z Żołnierzami Wyklętymi.

Test będzie składał się z 30 pytań zamkniętych. Uczestnicy będą mieli 10 minut na udzieleni wszystkich odpowiedzi.
Uczestnicy będą rywalizowali w trzech kategoriach:
– szkoły podstawowe (klasy VI-VIII),
– szkoły ponadpodstawowe,
– dorośli.
Pełny regulamin jak w poprzednich edycjach do pobrania wystarczy kliknąć.

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Dla Dziedzictwa”.

Współorganizatorzy:
– Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski
– Fundacja „Zawołać po imieniu”

Partnerzy główni:
– Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu im. Jana Pawła II
– NBP Odział Opole
– Instytut Śląski w Opolu

Partnerzy:
– Chorągiew Związku Harcerzy Rzeczypospolitej  Ziemi Opolskiej im. rtm. Witolda Pileckiego
– Stowarzyszenie Biało-Czerwone Opole
– Fundacja „Blisko Polski”
– Stowarzyszenie Jedna Odra
– PFRON O/Opole

Grono współorganizatorów, partnerów i patronów może być rozbudowane.

Uwaga! Osoby niepełnoletnie powinny być zgłoszone przez rodzica lub opiekuna.

Tomasz Kwiatek
Prezes Fundacji „Dla Dziedzictwa”
Organizator X Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych