Kwietne dywany – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży

We wtorek 18 i 25 października 2022 r. w godz. 11.00 – 12.00 zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież szkolną na warsztaty plastyczne do Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Będzie to animacja kulturowa wokół tradycji układania dywanów kwietnych na Opolszczyźnie.

W warsztatach wezmą udział 2 klasy ( łącznie ok. 50 dzieci)  z PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich. W planie zajęć:

– zwiedzanie wystawy zewnętrznej na temat tradycji kwietnych dywanów;

– prezentacja – sala widowiskowa ,,Kwiaty a kultura ludowa Opolszczyzny. Tradycja układania kwietnych dywanów”;

– animacje z chustą Klanzy z kwiatowym motywem przewodnim – sala widowiskowa;

– warsztaty plastyczne – kawiarenka warsztatowa  ( projekt dywanu- propozycja wzoru, tworzenie kwiatów z bibuły, wyklejanie wielkoformatowego dywanu kwietnego). Warsztaty poprowadzi Agnieszka Kwitowska-Tobys, animator kultury i nauczyciel.

Zaangażowanie najmłodszych parafian i przekonanie do wartości swojego dziedzictwa jest ważne dla podtrzymania przekazu międzypokoleniowego – podstawowego warunku trwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego i wspólnoty. W ramach wydarzenia przewidujemy warsztaty plastyczne połączone z akcją tworzenia wielkoformatowego wzoru kwietnego (dla dzieci w wieku 5-12 lat). Drugi blok warsztatów przewiduje naukę malowania wzoru opolskiego (dla dzieci w wieku 7-12 lat). Spostrzeżenia z tego doświadczenia zostaną zawarte w artykule naukowym pt. „Animacja kulturowa i społeczna w procesie przekazu międzypokoleniowego dziedzictwa niematerialnego”, który przygotuje pani Joanna Popów-Bogdoł, Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Zebrane doświadczenia z tych warsztatów Dyrektor PCK w Strzelcach Opolskich przedstawi również w piątek, 25 listopada 2022 r. podczas wystąpienia na seminarium pt. „Partnerstwo dla dziedzictwa” w Miejsko-Gminnym Ośrodku działalności Kulturalnej w Ujeździe.

 

 

Zadanie realizowane w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Działalności Kulturalnej w Ujeździe przy realizacji projektu pn. „Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyźnie – identyfikacja, plan ochrony oraz wzmocnienie tradycji”, dofinansowanego z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kultura ludowa i tradycyjna”.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.