161. rocznica urodzin wybitnego inżyniera Rudolfa Modrzejewskiego (1861-1940)

Był światowej sławy inżynierem, projektantem wielu mostów w USA, pionierem w budownictwie mostów wiszących. Jego matką była wybitna polska aktorka Helena Modrzejewska.

Rudolf Modrzejewski (Ralph Modjeski) urodził się 27 stycznia 1861 r. w Bochni. Był synem pary aktorskiej Heleny Modrzejewskiej i Gustawa Zimajera. W wieku piętnastu lat wraz z matką wyemigrował do USA. Obywatelstwo amerykańskie uzyskał podczas studiów w paryskiej Ecole Nationale des Ponts et Chauseés (Państwowej Szkole Dróg i Mostów), w 1883 r. Od tego czasu używał oficjalnie nazwiska Ralph Modjeski, ale nigdy nie zerwał swoich kontaktów z Polską – dużo pisał po polsku i zawsze podkreślał swoje pochodzenie. Dnia 28 grudnia 1885 r. ożenił się z Felicją Benda w polskim kościele katolickim w Nowym Jorku. Mieli trójkę dzieci: Feliksa, Marylę i Karola.

W 1885 r. podjął pracę inżyniera najpierw pod okiem konstruktora, „ojca budownictwa mostów amerykańskich”, George S. Morisona. W 1893 r. założył w Chicago własne biuro projektowe (istniejące do dziś pod nazwą Modjeski & Masters, po dołączeniu do niej w 1924 r. Franka M. Mastersa). W 1911 r. otrzymał doktorat inżynierii w Illinois State University, w 1922 r. Medal Franklina, w 1929 r. złoty John Fritz Medal.

Był światowej sławy inżynierem, budowniczym linii kolejowych i mostów. Pionierem w budownictwie mostów wiszących. Zbudował prawie 40 mostów na największych rzekach Ameryki Północnej. Odegrał znaczącą rolę jako wychowawca następnych pokoleń amerykańskich konstruktorów i budowniczych mostów. Jego uczniem był m.in. twórca słynnego mostu Golden Gate w San Francisco – Joseph B. Strauss. Inżynier Rudolf Modrzejewski zmarł 26 czerwca 1940 r. w Los Angeles w USA.

Polecamy:

https://www.bridginguamericafilm.com/