Maria Wittek (1899-1997) – pierwsza polska generał

Dama Orderu Virtutti Militari. Była „Piłsudskim dla kobiet”, organizatorką Przysposobienia Wojskowego Kobiet i Wojskowej Służby Kobiet w czasie okupacji. Była pierwszą polską kobietą, którą mianowano do stopnia generała brygady Wojska Polskiego.

Maria Wittek urodziła się 16 sierpnia 1899 r. we wsi Trębki na Mazowszu, ale wychowała się w Kijowie (Ukraina), gdzie była harcerką. Od 1917 r. należała do Polskiej Organizacji Wojskowej. Skończyła szkołę podoficerską równocześnie studiując matematykę na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Kijowskiego. Była pierwszą kobietą na tym wydziale! Od 1919 r. służyła w Wojsku Polskim. Rok później bohatersko broniła Lwowa za co odznaczona została Srebrnym Krzyżem Orderu Virtutti Militari. W II RP Szkoliła kobiety w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej oraz służby łącznościowej i sanitarnej. Po napaści Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r. była komendantką Kobiecych Batalionów Pomocniczej Służby Wojskowej, a potem kierowała Wojskową Służbą Kobiet w Komendzie Głównej ZWZ-Armii Krajowej. Miała pod sobą sto tysięcy dziewcząt z rozmaitych organizacji.

W 1944 r. jako „Mira” walczyła w powstaniu warszawskim. Została pułkownikiem. Po wojnie była szefem Wydziału Kobiecego Komendy Głównej Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. W 1949 r.  po fałszywych oskarżeniach trafiła do więzienia. Po zwolnieniu prowadziła kiosk „Ruchu” w budynku Polskiego Radia przy Myśliwieckiej w Warszawie. Po upadku komunizmu, 2 maja 1991 r. jako pierwsza kobieta w historii Wojska Polskiego została mianowana generałem brygady. Zmarła 19 kwietnia 1997 r. w Warszawie. W 2007 r. przy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie stanął jej pomnik. Doprowadziła do tego Elżbieta Zawacka, wychowanka Marii Wittek, emisariuszka AK, cichociemna i druga w Polsce kobieta – generał Wojska Polskiego.

Polecamy:

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/maria-wittek,49174.html