Irena Sendlerowa (1910-2008). Uratowała 2,5 tys. żydowskich dzieci

Nazywano ją „matką dzieci Holocaustu”. W 1965 r. została uhonorowana przez izraelski instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W 1983 r. zasadziła drzewko w Lesie Sprawiedliwych.

Była skromną, zawsze uśmiechniętą Polką, której pisany był los bohaterki wojennej. Wychowała się w Piotrkowie Trybunalskim, a po maturze wyjechała na studia do Warszawy, których nie skończyła. Działała w Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej oraz w Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1932 r. podjęła pracę w Obywatelskim Komitecie Pomocy Społecznej, gdzie prowadziła dział opieki nad matkami nieślubnych dzieci. Zaraz po napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. Sendlerowa wraz z grupą współpracowników, m.in. Janem Dobraczyńskim, Ireną Schultz, Jadwigą Piotrowską i Jadwigą Deneką założyła przy Wydziale Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego w Warszawie tajną komórkę pomocy Żydom. Pomagała żydowskim współobywatelom, zanim jeszcze powstało getto warszawskie. W 1942 r. została szefową Referatu Dziecięcego tajnej, polskiej organizacji „Rady Pomocy Żydom „Żegota. Miała przepustkę do warszawskiego getta i pod pretekstem kontroli sanitarnych i dezynsekcji razem ze współpracownikami nosiła do getta jedzenie, leki i pieniądze. Zorganizowała też akcję przemycania dzieci żydowskich z warszawskiego getta. Dane każdego dziecka były zapisywane na wąskich karteczkach, bibule, nazwanej po wojnie „Listą Sendlerowej”. W 1943 r. została aresztowana przez Gestapo i przetrzymywana w tzw. tramwaju w Al. Szucha. Torturowano ją i skazano na śmierć. Uratowała ją „Żegota” przekupując niemieckich strażników. W ukryciu pracowała dalej nad ocaleniem żydowskich dzieci. Podczas Powstania Warszawskiego Irena – jako siostra „Jolanta” – była pielęgniarką PCK w punkcie sanitarnym, który przekształcił się w szpital.

Po wojnie m.in. tworzyła domy sierot, powołała Ośrodek Opieki nad Matką i Dzieckiem – instytucję pomocy rodzinom bezrobotnym. W 2006 r. stowarzyszenie Dzieci Holocaustu wespół z fundacją „Life in a Jar” oraz przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP powołało do życia nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Po jej śmierci, 30 lipca 2008 r. Izba Reprezentantów Kongresu USA uchwaliła rezolucję upamiętniającą postać Ireny Sendlerowej, bohaterskiej Polki. W latach 2007 i 2008 jej kandydatura została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla.

Polecamy:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Sendlerowa

https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/irena-sendlerowa/biografia-ireny-sendlerowej

https://culture.pl/pl/tworca/irena-sendlerowa