Ponowny pochówek na cmentarzu żydowskim w Słubicach

W czwartek 24 czerwca br. na zabytkowym cmentarzu żydowskim w Słubicach gościł rabin Marcin Natanjehuda Dudek-Lewin, prezes stowarzyszenia „Ahawas Tora” w Poznaniu, na co dzień mieszkający w Berlinie. Bezpośrednim powodem wizyty było odkrycie przez społecznego opiekuna zabytków i wolontariusza opiekującego się miejscowym kirkutem ludzkich kości na powierzchni ziemi…Cztery ludzkie kości o posuniętym stanie rozkładu zostały odnalezione podczas prac porządkowych na asfaltowym parkingu dawnego hotelu „Gościniec Staropolski”, w części przysłoniętej suchymi gałęziami robinii akacjowej.

Roland Semik powiadomił o odkryciu Lubuski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz właściciela terenu, czyli Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, a ta – Komisję Rabiniczną ds. cmentarzy przy Biurze Naczelnego Rabina Polski. Temat znaleziska był osobiście monitorowany przez naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha.

Zgodnie z tradycją żydowską pochówek ludzkich szczątków powinien odbyć się tego samego dnia, tzn. przed kolejnym zachodem słońca. I tak też się stało w tym przypadku. Do Słubic w trybie pilnym przyjechał rabin Marcin Natanjehuda Dudek-Lewin, który osobiście pochował szczątki i odmówił krótką modlitwę. Przy okazji zapoznał się z aktualnym stanem zachowania historycznych macew i bieżącymi potrzebami słubickiego „bejt olam”.

Następnego dnia w siedzibie Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie prezes Piotr Puchta podziękował R. Semikowi za osobiste zaangażowanie w opiekę nad cmentarzem żydowskim w Słubicach.

Roland Semik