Zwiedziliśmy niemiecki obóz dla kobiet w Ravensbrück

W dniu 20 lutego br. Prezes Fundacji ”Dla Dziedzictwa” wraz z przedstawicielami Fundacji „Polskie Dziedzictwo Śląska” i Posłem na Sejm RP Czesławem Sobierajskim zwiedził Miejsce Pamięci po byłym niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbrück w poszukiwaniu upamiętnienia przebywających tam podczas II wojny światowej kobiet ze Śląska (wówczas należącego do III Rzeszy, a obecnie znajdującego się w granicach Polski), które jako obywatelki Rzeszy Niemieckiej za „zdradę stanu” zostały tam osadzone.

To, co widzieliśmy bardzo nas zasmuciło, bowiem nie ma w tym obozie upamiętnienia kobiet z terenu historycznego Górnego Śląska. Znamy życiorysy przynajmniej 30 kobiet śląskich, które przebywały w niemieckim obozie zagłady KL Ravensbrück, m.in.: Maria Tkocz i jej córki Jadwiga i Klara z Rybnika, Aniela Wolnik – zwana „Śląską Inką”, Apolonia Fojcik, Wanda Różańska, Janina Kożdoń (przewieziona z Auschwitz-Birkenau) czy wreszcie wybitna lekarka z czasów powstań śląskich Maria Kujawska zwana przez współwięźniarki „Aniołem z Ravensbrück”.

Warto nadmienić, że ekspozycje w Muzeum Ravensbrück są pozbawione drastycznych treści unaoczniających zwiedzającym prawdę historyczną o trudnych warunkach obozowych i świadectw materialnych w postaci baraków, w których (często przez wiele lat) mieszkały więźniarki…