Święty Krzyż – wernisaż wystawy „Święty Krzyż – miejsca pamięci” w krużgankach klasztoru świętokrzyskiego

W dniu 10 listopada o godz. 15 na krużgankach klasztornych otwarto wystawę zatytułowaną: „Święty Krzyż – miejsca pamięci”. Superior klasztoru, ojciec Zygfryd Wiecha OMI, powitał wszystkich zebranych i wyraził swoją wdzięczność za stworzenie wystawy poświęconej historii sanktuarium. Ukazuje ona Święty Krzyż jako miejsce pamięci narodowej i martyrologii na przestrzeni dziejów. Jako pierwszy zabrał głos autor wystawy – dr Czesław Hadamik. Wypowiadał się także pan profesor Krzysztof Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), oraz wójtowie zaprzyjaźnionych gmin, pan Andrzej Gąsior z Nowej Słupi, oraz pan Sławomir Kopacz z Bielin. Na koniec ojciec prowincjał Polskiej Prowincji Oblatów Paweł Zając OMI podziękował twórcom i wszystkim włączonym w powstanie tej wystawy, wyrażając nadzieję że dotrze ona do szerokiego grona odbiorców. Wystawa była udostępniona dla zwiedzających do 28 listopada.

W dniu 1 grudnia wystawa wraz z aluminiowym systemem ekspozycyjnym została protokolarnie przekazana Ojcom Oblatom Świętokrzyskim. Zainteresowane instytucje, szkoły z całego kraju i zagranicy będą ją mogły wypożyczać i eksponować za zgodą Ojca Superiora klasztoru.