Podsumowanie III Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych [sprawdź się]

W dniu 3 marca 2017 r. odbył się finał III Opolskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Część pisemna o rozpoczęła się po godzinie 16.00 a rozdanie nagród o godzinie 18 w sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego. Udział w teście wzięło 32 uczestników. Przystąpiło 22 uczniów i studentów oraz 10 osób w kategorii pozostali uczestnicy. Pula nagród wynosiła 2700 zł dzięki finansowemu wsparciu projektu ze strony Prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego. Po sprawdzeniu formularzy konkursowych i podliczeniu punktów Komisja Konkursowa ustaliła, że zwycięzcami w:

Kategoria: młodzież gimnazjalna:

I. Miejsce zajął (nagroda 500 zł): Dominik Skibiński (15 pkt)

II.Miejsce zajął (nagroda 300 zł): Piotr Rosiński (10 pkt)

III.Miejsce zajął (nagroda 100 zł): Oskar Siruk-Magierowski (8 pkt)

Kategoria: młodzież ponadgimnazjalna:

I. Miejsce zajął: Bartłomiej Biernacki (12 pkt)

II.Miejsce zajęła: Antonina Gołaszewska-Siwiak (10 pkt)

III.Miejsce zajął: Patryk Kołtun (9 pkt)

Kategoria: pozostali uczestnicy:

I. Miejsce zajął: Mateusz Okoń (18 pkt)

II.Miejsce zajął: Łukasz Gruca (15 pkt)

III.Miejsce zajął: Krzysztof Tyliszczak (13 pkt)

Do zdobycia było maksymalnie 25 pkt. Wszystkie pytania są dostępne w załączeniu.III test wiedzy

Podpisali:

Przewodniczący Komisji Konkursowej Arkadiusz Karbowiak, odznaczony podczas testu przez Wojewodę Opolskiego srebrnym Krzyżem Zasługi

oraz

Przedstawiciel organizatora – Prezes Fundacji „Dla Dziedzictwa” Tomasz Kwiatek