Bodzentyn – relikty potężnego obwodu obronnego miasta do dziś budzą podziw

bodzentynMalownicze miasteczko położone jest u podnóży Łysogór. Jego założycielem był biskup krakowski Bodzanta Jankowski, któremu miasto zawdzięcza swoją nazwę.
W Bodzentynie możemy obejrzeć kilka bardzo interesujących obiektów, wśród których zwracają uwagę pięknie położone w zakolu rzeki Psarki ruiny zamku wzniesionego w drugiej połowie XIV wieku przez biskupa Floriana z Mokrska, a następnie rozbudowanego w okazałą rezydencję przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Przed bitwą pod Grunwaldem w zamku gościł król Władysław Jagiełło i przyjmował posłów z Pomorza. Po trzecim rozbiorze Polski warownię zmieniono w spichlerz i szpital wojskowy. Efektownym elementem ruin jest zachowany do dziś renesansowy portal bramy głównej wykonany z czerwonego piaskowca.
Z tego samego okresu pochodzą resztki okazałych niegdyś murów miejskich, wzniesionych z inicjatywy Floriana z Mokrska. Relikty potężnego obwodu obronnego miasta do dziś budzą podziw swoją wysokością sięgającą 7 metrów i grubością muru dochodzącą do 2,5 m.

Kolejnym zabytkiem godnym uwagi jest świątynia parafialna wzniesiona w latach 1440-1452 z fundacji kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Bryła kościoła do dziś zachowała styl gotycki, mimo licznych przebudów w okresie nowożytnym. We wnętrzu pierwotne gotyckie sklepienia krzyżowo-żebrowe zachowały się jedynie w zakrystii. Wyposażenie świątyni reprezentuje różne style, przeważnie renesansowy i barokowy.

Godny uwagi jest zwłaszcza obraz w renesansowym ołtarzu głównym przedstawiający scenę Ukrzyżowania, pochodzący z katedry wawelskiej. Wizytę w Bodzentynie polecam szczególnie w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa.

dr Czesław Hadamik