Odpowiedzi do I Opolskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

test_Żołnierze WyklęciPoniżej prezentujemy odpowiedzi z I Opolskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych jaki odbył się w Opolu 27 lutego br.

 1. Kiedy jest obchodzone święto żołnierzy antykomunistycznego podziemia: a) 3 III, b) 1 III, c)7 III, d) 8 III

 2. Jaką nazwę nosiła powstała 7 V 1945 roku organizacja antykomunistycznego podziemia: a) DSZ, b) AKO, c) NZW, d) NSZ

 3. Data utworzenia WIN to:a) 5 V1945, b) 2 IX 1945, c) 8 X 1946, d) 1 VIII 1946
 4. Jaki numer nosił całkowicie kontrolowany przez UB Zarząd WIN: a) IV, b) III, c) V, d) VI
 5. Skrót PAS to: a) Powstańcza Akcja Specjalna, b) Pogotowie Akcji Specjalnej, c) Partyzancka Akcja Specjalna, d) Polska Akcja Specjalna
 6. Jakie elementy były charakterystyczne dla umundurowania członków PAS: a) naszywka z symbolem orła w koronie trzymającego miecz z napisem SWO, b) naszywka ze karabinem owiniętym strzałami z napisem SWO, c) trójkątną czarna naszywka z trupią czaszką oraz napisem SWO, d) białoczerwony proporczyk na prawym ramieniu z napisem SWO
 7. Które z podanych ugrupowań podziemia antykomunistycznego było strukturą działającądziałającą tylko na obszarze w Wielkopolski: a) WSGO „Warta”, b) ROAK, c) KWP, d) NSZ
 8. Kto był pierwszym dowódcą odtworzonej na Białostocczyźnie VI Wileńskiej Brygady AK: a) Lucjan Minkiewicz „Wiktor”, b) Władysław Łukasiuk”Młot”, c) Kazimierz Kamieński „Huzar”, d) Hieronim Dekutowski „Zapora”
 9. Jak brzmi potoczna nazwa kwatery na cmentarzu Powązkowskim, gdzie znajdują się szczątki zamordowanych żołnierzy antykomunistycznego podziemia: a) Łączka, b) Parasol, c) Zośka, d) Dolinka
 10. Kim był z zawodu komendant główny KWP kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”: a) urzędnikiem, b) nauczycielem, c) wojskowym, d) strażakiem
 11. Jak brzmiała nazwa wsi w której 3 III 1945 roku kompania D-26 wchodząca w skład Zgrupowania „Warta” pod dowództwem por. Józefa Bissa „Wacława”, gdzie dokonała się masakry ukraińskiej ludności cywilnej: a) Pawłokoma, b) Wierzchowiny, c)Piskorowice, d) Dobcza
 12. W jakim oddziale służyła przed przejściem do V Wileńskiej Brygady AK Danuta Sidzikówna „Inka”:a) Zdzislawa Badochy ”Żelaznego”, b) Leona Smoleńskiego „Zeusa” , c) Stanisława Wołoncieja „Konusa”, d) Zbigniewa Zalewskiego „Drzymały”
 13. Jak brzmiało imię i nazwisko ostatniego komendanta głównego NZW: a) Bronisław Banasik, b) Piotr Abakanowicz, c) Witold Grzebski, d) Michał Pobocha
 14. Kiedy miał miejsce wspólny atak oddziałów WIN i UPA na Hrubieszóww nocy: a) 27/28 V 1946, b) 21/22 V 1946, c) 19/20 V 1946, d) 2/3 V 1945
 15. Jaki nosił pseudonim ostatni zabity w walce z UB 4 marca 1957 roku w miejscowości Jeziorko na Białostocczyźnieoficer polskiego podziemia antykomunistycznego: a) Ryba, b) Bruzda, c) Lipiec, d) Zegar
 16. Gdzie został aresztowany w czasie próby przejścia na zachód dowódca oddziałów partyzanckich WIN na Lubelszczyźnie mjr. Hieronim Dekutowski „Zapora”.a) w Opolu, b) Nysie, c) Kluczborku, d) Głubczycach
 17. Jak nazywał oraz jaki nosił pseudonim żołnierz podziemia, który nie wytrzymał tortur i ujawnił UB bunkier w którym ukrywał się kpt. Zdzisław Broński „Uskok”: a) Zygmunt Libera „Babinicz”, b) Stanisław Kuchciewicz „Wiktor”, c) Franciszek Kasperek „Hardy”, d) Edward Taraszkiewicz „Żelazny”
 18. Na Ilukrotną karę śmierci został zasądzony przez WSR w Warszawie sierż. Wiktor Stryjewski „Cacko”: a) 4-krotną, b) 38-krotną, c)12-krotną, d) 7-siedmiokrotną
 19. W jakich okolicznościach został zabity przedostatni dowódca VI Wileńskiej Brygady AK kpt. Władysław Łukasiuk „Młot”. a) zginął w walce z UB, b) został rozstrzelany w więzieniu mokotowskim, c) został zabity przez jednego z podkomendnych, d) popełnił samobójstwo
 20. Jak brzmiało imię i nazwisko wysokiego rangą oficera KBW zabitego podczas zasadzki dokonanej przez oddział ZZK Tadeusza Zielińskiego „Igły”: a) Józef Dusza b) Józef Światło, c) Alfred Wnukowski, d) Anatol Fejgin
 21. Ile osób zginęło w czasie pacyfikacji przeprowadzonej 2 II 1946 roku przez pluton „Leszka” wywodzący się z III Wileńskiej Brygady NZW białoruskiej wsi Końcowizna: a) 0, b) 8, c) 16, d) 30
 22. Siostrę którego z wysokich rangą komunistycznych dygnitarzy udało się 18 lipca 1946 roku zatrzymać i kilka dni więzić połączonym oddziałom WIN i NSZ Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” oraz Stefana Brzuska „Boruty”: a) Władysława Gomułki, b) Bolesława Bieruta, c) Konstantego Rokosowskiego, d) Karola Świerczewskiego
 23. Jakiego wyznania był znany dowódca poakowskiego oddziału podziemia antykomunistycznego działającego na Nowogródczyźnie w latach 1945-1949 ppor. Anatol Radziwonik „Olech”: a) ewangelik, b) prawosławny, c) grekokatolik, d) katolik
 24. Jak nazywał się oficer NSZ ze zgrupowania kpt. Henryka Flame „Bartka”, który nie wyraził zgody na zorganizowany przez agentów UB jacy przeniknęli do zgrupowania na przerzut oddziału na zachód: a) Jan Przewoźnik „Ryś”, b) Antoni Kopik „Zemsta”, c) Antoni Biegun „Sztubak”, d) Antoni Bartolik „Wilk”
 25. W jakiej miejscowości na terenie powiatu lubaczowskiego toczyły się 21 kwietnia 1945 r. rozmowy pomiędzy lubelskimi strukturami Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj a UPA zakończone zawarciem porozumienia: a) Ruda Różaniecka, b) Żar- Lubliniec Nowy, c) Cieszanów, d) Siedliska

To jest zestaw pierwszych 25 pytań. Jeszcze były przygotowane  pytania dogrywkowe, ale  te można uzyskać dla zainteresowanych wysyłając maila: [email protected]