„Bohaterowie naszej pamięci”, czyli naukowo o Żołnierzach Wyklętych

konferencja_8Po raz pierwszy opolskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uświetniła konferencja naukowa zorganizowana 27 lutego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu. Wzięło w niej udział ponad sto osób, głównie młodych. Za stołem konferencyjnym usiedli historycy z IPN-u oraz Instytutu Historii UO.
Jako pierwszy w tematykę Wyklętych wprowadził prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, Naczelnik Delegatury IPN w Opolu, który wygłosił referat pt. „Problem Żołnierzy Wyklętych w perspektywie dziejów Polski w XIX i XX wieku”. Po nim przemówił Arkadiusz Karbowiak, inicjator ustanowienia Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który w swoim wystąpieniu przypomniał m.in. białostockiego ostatniego Niezłomnego – podporucznika Stanisława Marchewkę ps. „Ryba”.
Kolejnym prelegentem był dr Ksawery Jasiak z IPN-u, który wygłosił referenta pt. „Podziemie zbrojne na nowym pograniczu w latach 1945-1946”. – Franciszek Olszówka, był Żołnierzem AK i działał na pograniczu polsko-niemieckim, urodził się w Pisarzowicach – m.in. wspomniał tę postać działającą w powiecie kępińskim. – W archiwach niemieckich panuje porządek i jeśli ktoś ma wątpliwości czy jego dziadek był w Wermachtcie to może mieć pewność, że w archiwum znajdzie odpowiedź – powiedział dr Jasiak, który badając tę sprawę nie potwierdził plotki jakoby Olszówka był w Wermachcie. Po nim głos zabrał Dariusz Węgrzyn, z katowickiego oddziału IPN-u. – Nie wiemy gdzie są szczątki Henryka Flame ps. „Bartek”. Dzielimy wszystkich żołnierz na struktury AK, NSZ. Wtedy nie było castingów. Bartek miał monopol na tamtym terenie, stąd do jego oddział wstępowali żołnierze, którzy chcieli walczyć za wolną Polskę. – mówił przejęty wspaniałą biografią.

Ogromną zasługę naukowców w edukacji historycznej młodego pokolenia podkreślił dr Marek Białokur z Instytutu Historii UO. – W pierwszej klasie w podstawie programowej jest 5 minut na tematykę Wyklętych lub godzina w rozszerzonej podstawie – rozpoczął swoje wystąpienie opolski naukowiec, który pracuje również w LO i ma ogromne zasługi w edukacji historycznej młodzieży. Dr Białokur puścił zebranej na sal młodzieży teledysk zespołu „De Press” z płyty „Żołnierze Wyklęci”, po czym przeszedł do prezentacji multimedialnej pt. „Żołnierze niezłomni w szkolnej edukacji”. – Żaden inny przedmiot jak historia nie oberwał po reformie edukacji – skwitował naukowiec. Mając te słowa na uwadze, tym bardziej musimy wypełniać lukę w edukacji i przypominać o polskich bohaterach.
TK