Czas na Zabytek Zadbany!

zabytek zadbany 2014Rusza kolejna edycja konkursu Zabytek Zadbany – ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs Zabytek Zadbany adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego cel to promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów ich właściwego utrzymania i zagospodarowania. Ważnym aspektem edukacyjnym konkursu jest popularyzacja zasad prawidłowego użytkowania obiektów zabytkowych oraz wiedzy o właściwym prowadzeniu prac konserwatorskich.

Dzięki temu konkursowi pokazujemy społeczeństwu właściwie wzorce postępowania. O zabytki, o nasze najcenniejsze dziedzictwo naprawdę warto dbać, by zachować je dla przyszłych pokoleń – mówi prof. Małgorzata Rozbicka, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

a. Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu.

b. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).

c. Adaptacja obiektów zabytkowych.

d. Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane.

e. Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

Ocenie jury konkursowego podlega jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także rewitalizacyjnych. Konkurs promuje właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów, ochronę substancji zabytkowej podczas wykonywanych prac, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli wraz z otoczeniem, które nierzadko również wpisane jest do rejestru zabytków. W tegorocznej edycji oceniane są prace przeprowadzone w latach 2009-2013.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie:

http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/Zabytek%20Zadbany%20edycja%202014

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 lutego 2014 r.

Sekretariat konkursu i nadsyłanie zgłoszeń:

Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy Olsztyn

ul. 11 Listopada 4; 10-104 Olsztyn

e-mail: [email protected]; tel. 89 521 26 87; fax. 89 521 26 88

Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów nastąpi w kwietniu
2014 r. w Żyrardowie podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

za: BP NID