Napisaliśmy do konserwatora ws stadionu w Słubicach

logo FDDW dniu 1 grudnia br. Fundacja „Dla Dziedzictwa” wspierając organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego w walce o wpis stadionu w Słubicach do rejestru zabytków województwa lubuskiego wysłała następujące pismo do pani dr Barbary Bielinis-Kopeć, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Szanowna Pani,

chcielibyśmy wyrazić swoje gorące poparcie dla pomysłu wpisania stadionu w Słubicach do rejestru zabytków województwa lubuskiego w zakresie wskazanym przez autorów opinii i specjalistów tematu: prof. UKSW Jakuba Lewickiego oraz prof. UWr Agnieszki Zabłockiej-Kos.

Jesteśmy zdania, iż wspomniany wcześniej kompleks stanowi unikatowy przykład architektury wczesnomodernistycznej, a tym samym zasługuje na kompleksową i lepszą niż dotychczas ochronę prawną, umożliwiającą dalsze użytkowanie obiektu i inwestycje sportowe szczegółowo konsultowane z konserwatorem wojewódzkim, a to wszystko dla zachowania dotychczasowych wartości zabytkowych i w trosce o przywrócenie miejscu oryginalnej estetyki.