EDD 2013 w woj. świętokrzyskim

 EDD informator woj. świętokrzyskieZachęcamy instytucje kultury, urzędy miejskie, domy kultury, szkoły, ogniska historyczne, koła PTTK, drużyny harcerskie oraz organizacje pozarządowe do włączenia się w obchody 21. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się w dniach 7-8 i 14-15 września 2013 r. pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano”. Zachęcamy do pobrania karty zgłoszeniowej i przesłania jej na adres [email protected]. W tym roku dla woj. świętokrzyskiego zostanie wydany specjalny Informator EDD 2013, w którym oprócz programu imprezy zamieszczone zostaną fotografie, dane adresowe i logo organizatorów. Konkurs ofert na jego przygotowanie i wydanie drukiem wygrała Fundacja „Dla Dziedzictwa”. Patronat honorowy nad wydarzeniami EDD objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Europejskie Dni Dziedzictwa, to największe w Europie wydarzenie promujące dziedzictwo zarówno materialne i niematerialne. Nie da się ukryć, że EDD – największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny – coraz bardziej wpisują się w świadomość społeczną mieszkańców Polski, a przy tym stają się ważnym instrumentem edukacji i promocji ochrony dziedzictwa kulturowego. Koordynatorem EDD w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w EDD 2013 r. w woj. świętokrzyskim i przygotowania własnych wydarzeń kulturalnych nawiązujących do tematu wiodącego „Nie od razu Polskę zbudowano”. Poprzez tak sformułowany temat przewodni chcemy nawiązać do wszelkich form budowy polskiej państwowości nie tylko w sensie dosłownym – kształtowaniu granic na przestrzeni dziejów, ale również tym symbolicznym – poczuciu przynależności i związku z historią, językiem, tradycją. Chcemy również nawiązać do przypadającej w tym roku 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, która dodatkowo zwraca uwagę na powstania narodowowyzwoleńcze, które w świadomości Polaków są symbolami nieustającego dążenia do tworzenia niepodległego państwa.

Do pobrania: Karta zgłoszenia udziału w EDD

Więcej informacji na stronie: www.edd.nid.pl