Petycja na zwiększenie dotacji na remonty łódzkich zabytków

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy informację o drastycznym, niespotykanym od wielu lat obniżeniu kwoty przeznaczanej w przyszłorocznym budżecie miasta Łodzi na dotacje do prac konserwatorskich prowadzonych w obiektach zabytkowych.

Wartość zachowanego łódzkiego dziedzictwa kulturowego jest bezdyskusyjna, podobnie jak bezdyskusyjny jest pogarszający się stan zachowania łódzkich zabytków. Niestety zaproponowana przez urzędników kwota przeznaczona na dotacje, czyli 1,5 mln złotych nie odpowiada potrzebom wyjątkowego miasta jakim jest bez wątpienia Łódź.

Została Pani obdarzona zaufaniem przez znaczną część łodzian, którzy oczekują stanowczego i bezkompromisowego działania. Program „Mias100 kamienic” jest jednym z flagowych projektów Pani obecnej kadencji. Uzupełnienie go funduszem remontowym dla właścicieli budynków nie będących w posiadaniu gminy wydaje się być naturalnym przedłużeniem polityki polegającej na ratowaniu dziedzictwa materialnego naszego miasta.

Jako mieszkańcy Łodzi ale także całej Polski oraz organizacje pozarządowe, którym los łódzkich zabytków nie jest obojętny, prosimy Panią Prezydent o podjęcie pozytywnej decyzji w tej sprawie i znaczące (co najmniej do 3,5 mln zł.) zwiększenie kwoty przeznaczonej w budżecie na 2013 roku na dotacje do prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych w Łodzi.

Łącząc wyrazy szacunku

Niżej podpisany/a:

Michał Gruda

Szacunek dla Łodzi

Podpisz petycję