Sejm RP odmówił uczczenia 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, ale upamiętni ją Narodowy Instytut Dziedzictwa

Sejm RP odmówił uczczenia 150. rocznicy Powstania Styczniowego, rok 2013 nie będzie także Rokiem Powstania Styczniowego. Polski parlament podjął uchwałę ustanawiającą rok 2013 rokiem: Juliana Tuwima, Witolda Lutosławskiego i Jana Czochralskiego.

Nie wszystkie jednak państwowe instytucje kultury odrzucają uczczenie 150. rocznicy największego polskiego powstania narodowego. Dobrym przykładem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, który ogłosił temat przewodni Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 – „Nie od razu Polskę zbudowano”.

Odwołuje się on do procesu kształtowania się tożsamości narodowej, a także tego, jak istotną wartością jest państwowość. Temat ma też mocno nawiązywać do okrągłej rocznicy Powstania Styczniowego i, w planach Instytutu – ma być dobrą okazją, do tego, żeby zwrócić szczególną uwagę odbiorców na rolę powstań narodowowyzwoleńczych, które w świadomości Polaków są symbolami nieustającego dążenia do tworzenia niepodległego państwa i odegrały ogromną rolę w kształtowaniu i zachowaniu narodowej tożsamości.

Organizatorzy liczą na szereg oddolnych imprez w całej Polsce upamiętniających to wydarzenie. Co ciekawe, temat uzyskał akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przyszłoroczna edycja EDD – największego w Polsce święta zabytków – nawiązywać będzie również do wszelkich form budowy polskiej państwowości, zarówno w sensie dosłownym, jak i symbolicznym – rozumianym poprzez poczucie przynależności i związku z historią, językiem, czy też tradycją. Pomysłodawcy tematu przewodniego pragną również skoncentrować się na dokonaniach w zakresie stanowienia prawa, rozwoju gospodarczego, wynalazków i myśli technicznej, dziedzinach sztuki, architektury, a także w zakresie dyplomacji, sportu, działalności edukacyjnej, pedagogicznej oraz wydawniczej.

Dzięki wyborowi takiego tematu, chcemy pokazać Polskę jako trwającą nieprzerwanie od X wieku zbiorowość. Istotne dla nas jest jej ogromne zróżnicowanie oraz zaangażowanie w proces dążenia wszystkich warstw społecznych do polskości, co było możliwe m.in. dzięki rodzinnej tradycji ustnego przekazywania wiedzy i wartości patriotycznych kolejnym pokoleniom

– informuje Paulina Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

NID liczy na duże zainteresowanie tym tematem, m.in. ze względu na sukces niedawno zakończonej XX edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, która spotkała się w Polsce z bardzo dobrym przyjęciem i dużą liczbą uczestników. Same obchody zostały również przygotowane na szerszą skalę, ze względu na swój jubileuszowy charakter.

W uroczystości Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 zaangażowanych było aż 393 miejscowości, dzięki czemu liczba uczestników we wszystkich zaplanowanych atrakcjach przekroczyła łącznie ponad 300 tys. osób, co stanowi aż 20% wzrost w stosunku do ilości odwiedzających w zeszłorocznej edycji. Liczymy, że w przyszłym roku uda nam się zgromadzić jeszcze większą liczbę osób, dzięki tematowi głęboko odwołującemu się do naszej tożsamości narodowej

– podsumowuje Florjanowicz.

Europejskie Dni Dziedzictwa są inicjatywą społeczną i edukacyjną, zapoczątkowaną decyzją Rady Europy w 1991 r. Polska jest stałym i aktywnym uczestnikiem od roku 1993. Wszelkie działania w kraju koordynowane są przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W 2013 r. odbędzie się już XXI edycja tego wydarzenia. Więcej informacji na temat EDD dostępne jest za pośrednictwem strony internetowej www.edd2012.pl.

Wuj/wpolityce.pl