Rusza rekonstrukcja wieży na kościele klasztoru w Świętym Krzyżu

Jesienią powinna rozpocząć się rekonstrukcja wieży na kościele klasztoru w Świętym Krzyżu w województwie świętokrzyskim. Za dwa lata, w setną rocznicę zburzenia wieży przez wojska austriackie, będzie można z niej podziwiać panoramę aż po Tatry.

Gmina Bieliny (na terenie której znajduje się sanktuarium) ogłosiła przetarg na odbudowę wieży kościelnej oraz remont i konserwację zabytkowego wirydarza klasztoru na Świętym Krzyżu. Oferty zostaną otwarte po 20 września, a do końca miesiąca powinno być wiadomo kto i za jaką kwotę odbuduje wieżę. Pierwsza wieża została zburzona w 1914 r. przez wojska austriackie, a ukończenie inwestycji planowane jest na 2014 r. Prace będą odbywać się pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Dokumentacja powstała na podstawie starych rycin i zdjęć. Tak jak stara wieża, nowa będzie miała 52 metry wysokości i platformę widokową, z której przy dobrej pogodzie będzie można zobaczyć szczyty Tatr. Wyremontowany zostanie również dziedziniec wewnętrzny, czyli wirydarz klasztoru. Inwestycja jest realizowana w ramach drugiego etapu projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża”. Wartość tej części prac to około 7 mln zł, z czego 85 proc. jest współfinansowane z funduszy UE – z Regionalnego Programu Operacyjnego. Partnerem projektu jest klasztor Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu, który musi wyłożyć na inwestycję milion złotych. Inwestycja jest dla klasztoru olbrzymim wyzwaniem finansowym i nie wyklucza, że ojcowie będą musieli zaciągnąć pożyczkę. Odbudowa wieży to kontynuacja inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Bieliny oraz przy klasztorze na Świętym Krzyżu w latach 2009-2011. Odrestaurowana została wschodnia i północna fasada klasztoru, zbudowano Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej, centrum lokalnej aktywności w Bielinach i schronisko młodzieżowe w Hucie Starej. Dotychczasowe prace kosztowały 11 mln zł.