Kościół w Lasowicach Wielkich

Drewniany kościół w Lasowicach Wielkich wzniesiony został przez ewangelików prawdopodobnie w 1599 r. w miejscu pierwotnego kościoła zniszczonego w czasie pożaru w 1519 r. W posiadaniu ewangelików pozostał do końca XVII w. W 1701 r. świątynię przejęli katolicy – należała ona do parafii w Bogacicy. W 1837 r. ustanowiono parafię w Lasowicach Wielkich. Obecnie kościół jest własnością parafii rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich (dekanat Kluczbork, diecezja opolska). Usytuowany jest we wschodniej części wsi, po północnej stronie drogi relacji Opole-Kluczbork.

Obiekt zbudowano pierwotnie na regularnym osiowym rzucie w konstrukcji zrębowej. Składa się z dwuprzęsłowej nawy połączonej z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium oraz kwadratowej, czterokondygnacyjnej wieży o konstrukcji ryglowej. Do wieży przylega niewielka, prostokątna kruchta z osiowym wejściem głównym oraz do strony północnej wąska, prostokątna klatka schodowa ze schodami na chór muzyczny. Prawdopodobnie w 1905 r. do prezbiterium od strony północnej dostawiono murowaną zakrystię.

W kościele zachowała się część zabytkowego wyposażenia: dzwon z 1521 r., barokowe rzeźby św. Jana Nepomucena i św. Ignacego Layoli, obraz św. Anny Samotrzeciej z XVII w., chrzcielnica i obrazy Drogi Krzyżowej z XVIII w., neogotycki ołtarz główny z figurami śś. Piotra i Pawła i obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem wśród świętych, konfesjonał z XIX w. oraz prospekt organowy z 1942 r. autorstwa J. Klossa. Cenny jest również zachowany drewniany detal architektoniczny oraz stolarka okienna i drzwiowa.

Kościół odnawiany był na przełomie lat 50. i 60. XX w., a potem w latach 70. XX w. kiedy to m.in. wymieniono gonty, odeskowano wnętrza, zmieniono formy podcienia oraz wzmocniono fundamenty i konstrukcję wieży. Kolejny większy remont przeprowadzono w 1998 r. wymieniając m.in. instalację elektryczną oraz okna w zakrystii. W 1999 r. konserwacji poddano ołtarz, rzeźby oraz obrazy Drogi Krzyżowej. W 2004 r. wymieniono pokrycie gontowe nawy i wieży oraz wykonano prace zabezpieczające ścian zewnętrznych.

Na terenie przykościelnym znajduje się cmentarz. Całą parcelę otacza drewniane ogrodzenie z bramą główną na osi elewacji zachodniej oraz furtką we wschodniej części ogrodzenia.