Zespół Fundacji

Tomasz Kwiatek – Prezes Fundacji

t.kwiatekPrzedsiębiorca, absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu i administracji na Uniwersytecie Opolskim. Społecznik i działacz samorządowy. W latach 2002 – 2010 Radny Miasta Opola. Autor m.in. uchwały powołującej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, inicjator powołania Młodzieżowej Rady Miasta Opola oraz pomysłodawca uchwał wspierających przedsiębiorców. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, założyciel „Niezależnej Gazety Obywatelskiej w Opolu” i autor wielu artykułów prasowych. W 2014 r. otrzymał prestiżową nagrodę roczną Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za najlepszy artykuł z ochrony środowiska.

Prezes Stowarzyszenia „Stop Korupcji”. W Fundacji zajmuje się nie tylko finansowaniem projektów i pomysłów współpracowników, ale także charytatywnie prowadzi księgowość i sekretariat, przygotowuje sprawozdania, pisze wnioski, zarządza budżetem i wolontariatem, prowadzi stronę internetową Fundacji, fotografuje i pisze. Jest dobrym szefem. Ciągle liczymy, że kiedyś znajdzie czas na poszukanie sponsora strategicznego Fundacji i sfinansowanie chociaż części pomysłów współpracowników.

dr Czesław Hadamik – Wiceprezes Fundacji

c.hadamikDoktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w archeologii, zwłaszcza średniowiecza i czasów nowożytnych oraz badaniach konserwatorskich i archeologiczno – architektonicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Archiwum Państwowym, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach. Mieszka w Kielcach.

Prace badawcze prowadził w znaczących obiektach zabytkowych m.in.
w obrębie zamku w Chęcinach, przy murach obronnych zamku w Kielcach, w klasztorze Świętego Krzyża na Łyścu, na reliktach możnowładczych siedzib mieszkalno-obronnych w powiecie włoszczowskim, rynkach średniowiecznych i nowożytnych miast Sandomierszczyzny (Małogoszcz, Bodzentyn), w obrębie synagogi w Chmielniku. Prowadził też badania na terenie znaczących obiektów w regionie podkarpackim (zespół pałacowo-parkowy Stadnickich i Krasickich w Dubiecku), lubelskim (fortalicja i pałac Firlejów w Czemiernikach, klasztor powizytkowski w Lublinie), śląskim (zamek w Łutowcu, zamek w Olsztynie), dolnośląskim (dawny klasztor kanoników regularnych w Sobótce-Górce), a także prace sondażowe przy pałacu Aleksandra Fredry w Rudkach-Beńkowej Wiszni koło Lwowa. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem konferencji naukowych i popularnonaukowych, prowadzi działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży. Zajmuje się działalnością wystawienniczą, m.in. był autorem koncepcji, scenariusza, projektów plansz i oprawy plastycznej jak również uczestniczył w wykonaniu licznych wystaw prezentujących wyniki prowadzonych badań archeologiczno-architektonicznych. Dziedzictwo kulturowe regionu promuje również w prasie regionalnej, telewizji i radiu lokalnym. Jest autorem 11 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Jest członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział Krakowski, Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Uczestniczył w pracach projektu „Inwentaryzacja zespołu pałacowo-parkowego Fredrów w Beńkowej Wiszni na Ukrainie”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju” (projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Willa Decjusza i Instytut Historii Architektury Politechniki Krakowskiej). Jest także członkiem projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX wieku: losy, znaczenie, inwentaryzacja”.

Odznaczony medalem „Niezłomni w Słowie” za działalność w poligrafii podziemnej „Solidarności” w okresie stanu wojennego w Polsce. Uwielbia teatr, film, muzykę rockową lat siedemdziesiątych oraz muzykę klasyczną (i wiele innych rzeczy).

Marek Świtoń – Skarbnik Fundacji
Rocznik 1975. Przedsiębiorca, ekonomista, inżynier finansowy, założyciel i współwłaściciel jednego z największych biur rachunkowych w województwie opolskim. Z zamiłowania historyk, podróżnik i badacz – amator historii Śląska a z wyboru specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym z zakresu ich wyceny, wyceny ich marek, planów restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych, takich branż jak energetyka cieplna, gazownictwo, inwestycje developerskie i hotelowe. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego – Logistyka i Zarządzanie oraz Rachunkowość i Finanse. Zapalony rowerzysta górski, który łączy aktywnie tę pasję z pasją historyczną. Nie jest mu obca działalność społeczna – obok działalności w Fundacji „Dla Dziedzictwa” pracuje również dla Fundacji „Polskie Dziedzictwo Śląska” i pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy m. Opole. Jest zasłużonym (brązowy i srebrny Krzyż Zasługi) honorowym dawcą krwi. Współpracuje z Zakonem Sióstr Franciszkanek z Dobrzenia Wielkiego. Jest również członkiem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN oraz Przewodniczącym Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Największym osiągnięciem życiowym jest jego rodzina, wspomagająca go w realizacji tak wielu funkcji i zadań, realizująca z nim pasje sportowo-historyczne.

Współpracują z nami:

Jacek Koj – archeolog, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od wielu lat pracuje w służbach konserwatorskich, aktualnie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach – Delegatura w Częstochowie. Autor około 40 artykułów poświęconych m.in. zagadnieniom konserwatorskim. Jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Zarządu Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Jest fanem wszystkiego co piękne, m.in. muzyki rockowej, z zespołem Led Zeppelin na czele.

Karina Piechota – z wykształcenia geolog z zamiłowania społecznik. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji wymyśla i organizuje gry terenowe oraz akcje obywatelskie, sadzi drzewa i opiekuje się wolontariuszami. Pasjonuje się najnowszą historią Polski. Jest filarem organizowanego przez Fundację Opolskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Pracowita.

Arkadiusz Karbowiak – chodząca encyklopedia wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i najnowszej historii powszechnej. Autor ponad 100 artykułów popularyzujących historię powszechną. Pomysłodawca ogólnopolskiego święta Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca oraz Opolskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Były Wiceprezydent Opola. Z wykształcenia politolog. Nie ma czasu na napisanie rozprawy doktorskiej.

Radosław Solski – archeolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania i nadzory archeologiczne na terenie Górnego Śląska. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach z zakresu geoinformatyki – Systemy informacji przestrzennej INSPIRE i SDI, jest też studentem Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Specjalista od spraw komputerowych, zwiedził większą część świata, a specjalnie polubił Szkocję.

Elżbieta Hadamik – córka szefa, absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalnościach: filologia niderlandzka i filologia hiszpańska. Wiedzę językową oraz kulturoznawczą zdobywała zarówno na Uniwersytecie Wrocławskim, jak też w Universität Wien (w ramach rocznego uczestnictwa w programie wymiany akademickiej Ceepus) oraz podczas półrocznego pobytu na Universidad Autonoma de Madrid (w ramach wymiany Erasmus). Uczestniczyła w kilku kursach o tematyce lingwistycznej i tłumaczeniowej, m.in. w Holandii, w Belgradzie oraz kursie dotyczącym teorii przekładu, Interdyscyplinarnej Akademii Letniej na Uniwersytecie w Rostocku (Niemcy). Biegle włada językami: niderlandzkim, hiszpańskim, angielskim i niemieckim. Kocha dziedzictwo, kino, teatr, operę, muzykę klasyczną i rockową oraz literaturę współczesną.

Katarzyna Hadamik – córka szefa, absolwentka Politechniki Krakowskiej (informatyka – grafika komputerowa i multimedia) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (inżynieria środowiska oraz informatyka i ekonometria). Była stypendystką Universidad Politécnica de Madrid, najstarszej i największej uczelni technicznej w Hiszpanii. Uczestniczyła w międzynarodowych kursach: „Power Up Without Blowing Up” course on technology, Supélec, Paris; “Power Revolution” course on technology, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Współautorka kilku wizualizacji obiektów zabytkowych. Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim. Uwielbia podróże, literaturę i kino, pasjonuje się ekologią i historią Żołnierzy Niezłomnych.

Tomasz J. Kostyła – przedsiębiorca, poeta, fotograf i dziennikarz. Wokalista legendarnej grupy rockowej LEGION. Robi piękne, nastrojowe zdjęcia. Właściciel studia fotograficznego ARS. W wolnych chwilach porządkuje stare, zaniedbane cmentarze na Dolnym Śląsku. Patriota.

Tomasz Strzałkowski – doktor prawa, wykładowca i samorządowiec. W 2013 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Systemy wyborcze w polskim prawie konstytucyjnym” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystiana Complaka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zagorzały kibic piłki nożnej. Dobry człowiek. Zawsze służy pomocą.

Marek Jędrzejewski – ekonomista, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat prowadził Inkubator Przedsiębiorczości w Opolu. Były kierownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Potrafi pisać wnioski…